Xuất khẩu lao động – Việt Nam 2985 lao động trong tháng 2 năm 2021

 

xuat-khau-lao-dong

Xuất khẩu lao động – Việt Nam 2985 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 năm 2021

Toàn cảnh xuất khẩu lao động Việt Nam tháng 02-2021. Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 02 năm 2021 là 2.985 lao động (963 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản 179 lao động (56 lao động nữ), Đài Loan: 2.464 lao động (862 lao động nữ), Trung Quốc:77 lao động nam, Singapore:34 lao động nam, Rumani: 77 lao động (16 lao động nữ), Hàn Quốc: 23 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 02 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 26.118 lao động (10.864 lao động nữ), trong đó thị trường: Nhật Bản: 18.134 lao động (9.107 lao động nữ), Đài Loan: 7.171 lao động (2.637 lao động nữ), Hàn Quốc: 101 lao động nam; Rumania: 143 lao động (28 lao động nữ), Trung Quốc: 238 lao động nam, Singapore: 531 lao động nam và các thị trường khác.

Nguồn: dolab.gov.vn

————————–
Đăng ký để được tư vấn: https://forms.gle/LotHkqu7GMi9Fne78
Thông tin liên hệ:
Hotline: 0818809989
Địa chỉ: 295 Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội