Các ngày nghỉ lễ 2021

 • 01 Tháng Giêng – Năm mới 
 • 10 Tháng Hai – Tết Nguyên đán (29 Tết)
 • 11 Tháng Hai – Tết Nguyên đán  (30 Tết) 
 • 12 Tháng Hai – Tết Nguyên đán (mùng 1 Tết)
 • 15 Tháng Hai – Tết Nguyên đán (nghỉ bù ngày mùng 2 Tết)
 • 16 Tháng Hai – Tết Nguyên đán (nghỉ bù ngày mùng 3 Tết)
 • 02 Tháng Tư – Ngày Thứ Sáu Tốt Lành
 • 21 Tháng Tư – Ngày Giỗ tổ Hùng Vương
 • 30 Tháng Tư – Ngày Thống Nhất
 • 03 tháng Năm – Ngày Quốc tế Lao động (nghỉ bù ngày 1/5)
 • 02 Tháng Chín – Ngày Quốc khánh
 • 03 Tháng Chín – Ngày nghỉ thêm cho Ngày Quốc Khánh
 • 27 Tháng Mười Hai – Ngày Giáng Sinh (nghỉ bù ngày 25/12)
 • 28 Tháng Mười Hai – Ngày Lễ tặng quà (nghỉ bù ngày 26/12)