TOKUTEI GINOU

Tokutei Ginou là một loại hình visa mới dành cho các lao động nước ngoài đã có tay nghề, kinh nghiệm trong một số ngành nghề nhất định. Visa này cho phép người lao động có cơ hội làm việc ở Nhật Bản tối đa là 05 năm. Chứng chỉ Tokutei là một chứng chỉ được yêu cầu để có thể xin được visa Tokutei Ginou.

KỲ THI TIẾNG NHẬT CƠ BẢN CỦA QUỸ NHẬT BẢN JFT

XEM CHI TIẾT

BÀI KIỂM TRA KỸ NĂNG CHĂM SÓC VÀ ĐÁNH GIÁ TIẾNG NHẬT ĐIỀU DƯỠNG

XEM CHI TIẾT

BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NÔNG NGHIỆP

XEM CHI TIẾT

BÀI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGÀNH DỊCH VỤ THỰC PHẨM

XEM CHI TIẾT

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC KỸ NĂNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG

XEM CHI TIẾT

BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG 

XEM CHI TIẾT

BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TAY NGHỀ NGÀNH ĐÁNH CÁ (NUÔI TRỒNG THỦY SẢN)

XEM CHI TIẾT

BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ ĐẶC THÙ NGÀNH XÂY DỰNG

XEM CHI TIẾT