Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty cung ứng nhân lực Quang Trung luôn được khách hàng đánh giá là một trong những công ty Xuất Khẩu Lao Đông với chất lượng cao tại Việt Nam. Hiện tại, công ty cung ứng nhân lực Quang Trung vẫn tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ và đào tạo tốt để gìn giữ sự hài lòng của khách hàng.