KỲ THI TIẾNG NHẬT CƠ BẢN CỦA QUỸ NHẬT BẢN JFT-BASIC

Kỳ thi tiếng Nhật cơ bản của quỹ Nhật Bản JFT-Basic là gì?

Kỳ thi tiếng Nhật cơ bản – Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) có mục đích đánh giá năng lực tiếng Nhật cần thiết trong giao tiếp ở các bối cảnh đời sống mà người nước ngoài đến Nhật để làm việc thường gặp, đánh giá “có thể hội thoại thường ngày ở mức độ nào đó, có năng lực ở mức độ không bị ảnh hưởng đến đời sống”* hay không. Kỳ thi này dựa vào Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment) và quan điểm của “Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật JFExternal link” (Chuẩn JF) được Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản xây dựng theo CEFR như khung tham chiếu để giáo dục tiếng Nhật với quan niệm “Học tiếng Nhật để hiểu biết lẫn nhau”.

JFT-Basic cũng được sử dụng như bài thi kiểm tra cấp độ năng lực tiếng Nhật cần thiết để có tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1” được triển khai từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Vui lòng xem tại đây để biết về thông tin chế độ kỹ năng đặc định.

1, Điều kiện tham gia kỳ thi tiếng Nhật cơ bản của quỹ Nhật Bản JFT-Basic

Dưới đây là những điều kiện không được tham gia kỳ thi tiếng Nhật cơ bản của quỹ Nhật Bản JFT-Basic:

  • Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Nhật sẽ không được tham gia chương trình này
  • Đối với những thí sinh có quốc tịch Indonesia, những người dưới 18 tuổi tính theo lịch phương Tây, vào ngày thi không đủ điều kiện để làm bài kiểm tra.
  • Đối với thí sinh mang quốc tịch Myanmar, những người chưa đủ 17 tuổi tính theo lịch phương Tây, vào ngày thi không đủ điều kiện dự thi.

tìm thềm các đơn hàng lao động tại Nhật Bản tại đây

2, Định dạng kiểm tra của kỳ thi tiếng Nhật cơ bản của quỹ Nhật Bản JFT-Basic

Định dạng kiểm tra bài thi: Định dạng CBT (CBT: Computer Based Testing) kiểm tra dựa trên máy tính

Kỳ thi tiếng Nhật cơ bản

Kỳ thi tiếng Nhật cơ bản

3, Số lượng câu hỏi & thời gian:

Số lượng câu hỏi: 50 câu hỏi

Thời gian thi: 60 phút

4, Cấu trúc bài thi:

Bài thi này được cấu thành bằng 4 phần thi gồm “Chữ cái và Từ vựng”, “Hội thoại và Cách diễn đạt”, “Nghe hiểu”, “Đọc hiểu”. Cấu trúc và mục tiêu của bài thi và các câu hỏi như bảng 1.

Bảng 1: Cấu trúc và mục tiêu của bài thi

Phần thi Mục tiêu của phần thi Hạng mục Mục tiêu của hạng mục
Chữ cái và Từ vựng (Khoảng 12 câu) Kiểm tra xem có thể đọc được chữ Hán tiếng Nhật được sử dụng trong các bối cảnh đời sống không, có ghi nhớ và sử dụng được các từ vựng căn bản không. Ý nghĩa của từ Hỏi về ý nghĩa của từ.
Cách dùng từ Hỏi về cách dùng từ.
Cách đọc chữ Hán Hỏi bằng Hiragana về cách đọc của từ được viết bằng chữ Hán.
Ý nghĩa và cách dùng từ của chữ Hán Hỏi về ý nghĩa và cách dùng của từ được viết bằng chữ Hán.
Hội thoại và Cách diễn đạt (Khoảng 12 câu) Đánh giá xem có thể sử dụng ngữ pháp và cách diễn đạt cần thiết trong hội thoại ở các bối cảnh đời sống hay không. Ngữ pháp Hỏi xem có thể sử dụng ngữ pháp phù hợp với ngữ cảnh của hội thoại không.
Cách diễn đạt Hỏi xem có thể sử dụng cách diễn đạt phù hợp với ngữ cảnh của hội thoại không.
Nghe hiểu (Khoảng 12 câu) Kiểm tra xem có thể nghe, hiểu được hội thoại, chỉ thị v.v… trong các bối cảnh đời sống không. Hiểu nội dung (các giao tiếp xã giao) Hỏi xem có nghe và hiểu được nội dung được trao đổi thông tin và các giao tiếp xã giao không.
Hiểu nội dung (các giao tiếp tại nơi công cộng, cửa hàng) Hỏi xem có nghe và hiểu được nội dung các giao tiếp tại nơi công cộng, cửa hàng không.
Hiểu nội dung (chỉ thị, thông báo) Hỏi xem có thể nghe và hiểu được nội dung chỉ thị, thông báo, truyền thanh v.v… không.
Đọc hiểu (Khoảng 12 câu) Kiểm tra xem có đọc và hiểu được thư, thông báo, giải thích v.v… trong các bối cảnh đời sống không. Hiểu nội dung Hỏi xem có thể đọc và hiểu nội dung văn bản ngắn, đơn giản như thư, tin nhắn v.v… không
Tìm kiếm thông tin Hỏi xem có thể tìm ra thông tin cần thiết từ bảng hiệu, thông báo, tài liệu v.v… thường ngày không.

————————–

Đăng ký để được tư vấn: https://forms.gle/LotHkqu7GMi9Fne78

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0818809989

Website: https://quangtrungcorp.vn

Facebook: https://www.facebook.com/quangtrunghrofficial/

Địa chỉ: 295 Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội