BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NÔNG NGHIỆP

1, Giới thiệu kỳ thi đánh giá kỹ năng nông nghiệp

Có hai loại hình nông nghiệp là “nông nghiệp trồng trọt” và “nông nghiệp chăn nuôi”.

Nông nghiệp trồng trọt bao gồm các công việc

Công việc làm vườn, làm nương / trồng rau, trồng cây ăn quả
Các công việc nông nghiệp trồng trọt nói chung: quản lý canh tác, thu gom / vận chuyển / phân loại, v.v.

Nông nghiệp Chăn nuôi gồm các công việc:

Chăn nuôi lợn, gà, bò sữa
Các công việc chăn nuôi chung bao gồm: Quản lý con giống, thu gom / xuất hàng / phân loại,…Cần phải kể đến cả các công tác quản lý con giống.

Ngoài ra 2 lĩnh vực chính trên, người lao động còn có thể tham gia các công việc liên quan (sản xuất / chế biến nông sản và gia súc, vận chuyển, bán hàng, dọn tuyết vào mùa đông, v.v.) mà người Nhật thường làm.

2, Kỳ thi đánh giá kỹ năng nông nghiệp gồm những gì?

Phạm vi đề kiểm tra môn học

1, Chung cho nông nghiệp trồng trọt và nông nghiệp chăn nuôi

  • Nông nghiệp Nhật Bản nói chung (địa lý Nhật Bản, cây trồng và vật nuôi ở Nhật Bản)

2, Nông nghiệp trồng trọt

  • Nông nghiệp trồng trọt nói chung (đặc điểm của đất, phân bón, cây trồng, phương pháp canh tác, quản lý canh tác)
  •  An toàn và sức khỏe (máy móc / thiết bị nông nghiệp, thuốc trừ sâu, điện / nhiên liệu)

3, Chăn nuôi gia súc

  • Chăn nuôi nói chung (chăn nuôi / sinh sản / sinh lý vật nuôi, quản lý cho ăn, ứng phó khẩn cấp)
  • An toàn và sức khỏe (điện / nhiên liệu, vệ sinh bên trong tòa nhà, khử trùng, quản lý vệ sinh)

tìm thềm các đơn hàng lao động tại Nhật Bản tại đây

————————–

Đăng ký để được tư vấn: https://forms.gle/LotHkqu7GMi9Fne78

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0818809989

Website: https://quangtrungcorp.vn

Facebook: https://www.facebook.com/quangtrunghrofficial/

Địa chỉ: 295 Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội