Đại sứ Yamada Takio hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long

Ngày 17 tháng 9 vừa qua, Đại sứ Yamada Takio đã hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long.

Đại sứ Yamada Takio chúc mừng Bộ trưởng Lê Thành Long tiếp tục được bầu giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam. Bộ trưởng Lê Thành Long đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại sứ Yamada, đồng thời chia sẻ với Đại sứ Yamada về vai trò và tầm nhìn dài hạn của công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Việt Nam trong thời gian tới. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi ý kiến về quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp, dự án hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.v.v…

Nguồn: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.