Đài loan tạm dừng nhập cảnh lao động nước ngoài kể từ 0h00 ngày 19/05/2021

Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng dịch (CDC) Đài Loan đã nâng cấp cảnh báo phòng dịch Covid-19 lên cấp độ 3 cho đến hết ngày 28/05/2021 do xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cồng đồng. Chiều ngày 17/05/2021, CDC Đài Loan đã phát thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với lao động nước ngoài.

Theo đó, Kể từ 0h00 ngày 19/05/2021 theo giờ địa phương đến ngày 18/06/2021, Đài Loan tạm dừng nhạp cảnh đối với tất cả người nước ngoài không có thẻ cư trú còn hạn Đài Loan (ARC), trừ những trường hợp khẩn cấp và nhập cảnh với mục đích nhân đạo, đồng thời tạm dừng các chuyến bay quá cảnh tại Đài Loan.

Trước tình tình trên, ngày 17/05/2021, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn số 632/QLLĐNN-ĐLAM thông báo các doanh nghiệp biết để thông tin tới người lao động đang chờ xuất cảnh và liên hệ với đối tác Đài Loan điều chỉnh kế hoạch tuyển chọn và tổ chức cho người lao động xuất cảnh.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các doanh nghiệp kịp thời phản ánh vướng mắc, khó khăn liên quan đến người lao động tới Cục Quản lý lao động ngoài nước và Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan để cùng phối hợp xử lý.

Nguồn: http://www.dolab.gov.vn/