Cho mượn giấy tờ tùy thân, môi nguy tiềm tàng

Upload Image...

Theo Đại Sứ Quán Nhật tại Việt Nam, 

Một số cá nhân đã vô tình cho mượn các giấy tờ tùy thân và bị lợi dụng trong việc mạo danh ký hợp đồng dịch vụ với bên thứ 3 như hợp động di động. 

Việc này sẽ gây thiệt hại trực tiếp cho người đứng tên trên giấy tờ. 

Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam cảnh báo đên các bạn đi làm việc tại Nhật.