Đài Loan – Bộ LĐ nới lỏng quy định, chủ thuê có thể gia hạn thêm 6 tháng

Bộ Lao động nới lỏng quy định, chủ thuê có thể gia hạn thêm 6 tháng tuyển dụng đối với lao động di trú đã làm việc tại Đài Loan đủ số năm quy định

Do ảnh hưởng của tình hình dịch viêm phổi Covid 19, để giảm thiểu dòng người xuất nhập cảnh giữa các nước. Ngày 10/3, Bộ Lao động Đài Loan tuyên bố, đối với những lao động di trú đã làm việc tại Đài Loan đủ số năm theo quy định (đối với người làm việc trong lĩnh vực khán hộ công gia đình là không được quá 14 năm, với người làm trong các ngành nghề khác không được quá 12 năm) trước ngày 30/6 năm nay, nếu chủ thuê muốn tiếp tục tuyển dụng lao động di trú này, có thể làm thủ tục để gia hạn thêm 6 tháng tuyển dụng.

Căn cứ theo Luật Dịch vụ việc làm, những lao động di trú làm công việc khán hộ công gia đình, lũy kế thời gian làm việc tại Đài Loan không được quá 14 năm; còn đối với lao động di trú làm việc trong những thể loại công việc khác, lũy kế thời gian làm việc tại Đài Loan không được quá 12 năm.

Nhưng hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, để giữ chân những lao động di trú này ở lại Đài Loan, hạn chế dòng người xuất nhập cảnh giữa các nước, Bộ Lao động đã nới lỏng để chủ thuê có thể gia hạn thêm thời gian tuyển dụng đối với những lao động di trú đã mãn hạn số năm làm việc tại Đài Loan.

Căn cứ theo công văn của Bộ Lao động, trong khoản thời gian từ ngày 17/3 đến ngày 30/6, những lao động di trú làm công việc khán hộ công gia đình đã 14 năm và những lao động di trú làm công việc trong các ngành nghề khác đủ 12 năm, hay thời gian làm việc còn lại không đến 4 tháng, nếu chủ thuê vẫn muốn tiếp tục tuyển dụng người lao động đó, có thể làm thủ tục gia hạn giấy phép tuyển dụng thêm 6 tháng trong vòng 30 ngày trước vào sau khi mãn hạn.

Theo thống kê, cho đến ngày 28/2, có 10.653 trường hợp chủ thuê xin được gia hạn thời gian tuyển dụng thêm 6 tháng cho lao động di trú, trong đó có 3929 trường hợp làm công việc chăm sóc phúc lợi xã hội, 6724 trường hợp trong các ngành nghề khác.

theo https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2005012?fbclid=IwAR1I4WV3fF5LWOy9z3ypg3CmCyle2gPsunDwu6BkT6JkkvWQnCd0950cIgM