Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Với visa này, bạn có thể

  • Làm việc tại Úc cho một doanh nghiệp ngành nông nghiệp.
  • Làm việc với thời hạn lên đến 3 năm tại các vùng nông nghiệp cần nhân lực.

Bạn phải 

  • Được tuyển dụng bởi một doạnh nghiệp đã được DFAT chấp thuận. 
  • Được DFAT chấp thuận cho bạn tham gia chương trình này, 
  • nộp hồ sơ trực tuyến. 

Thời hạn visa 

Bạn có thể ở lại Úc làm việc lên đến 3 năm. 

 

Với visa này, bạn có thể

  • Làm việc tại Úc cho một doanh nghiệp ngành nông nghiệp.
  • Làm việc với thời hạn lên đến 3 năm tại các vùng nông nghiệp cần nhân lực.

Bạn phải 

  • Được tuyển dụng bởi một doạnh nghiệp đã được DFAT chấp thuận. 
  • Được DFAT chấp thuận cho bạn tham gia chương trình này, 
  • nộp hồ sơ trực tuyến. 

>